Proizvodi

PROIZVODI

Fleksibilna rešenja za savremene prostore

Kada je reč o prilagođavanju prostora vašim potrebama, montažni zidovi su nezamenljiv alat. Evo tri različita tipa montažnih zidova koje možete razmotriti:

Ozidani prefabrikovani pregradni zidovi

Prefabrikovani zidovi homogenog preseka

Prefabrikovani zidovi složenog preseka

TRIPLAN

Naša ponuda obuhvata

  1. Ozidani prefabrikovani pregradni zidovi rade se od opekarskih (šupljih), lako-betonskih, gipsanih, staklenih i dr. blokova-ploča. Opekarski i lako-betonski elementi se malterišu radi završne obrade, dok se gipsani elementi gletuju i boje bojama po izboru.
  2. Prefabrikovani zidovi homogenog preseka rade se u tablama visine jednake čistoj spratnoj visini, najčešće od lakog betona (Siporeksa) debljine 6-7 cm. Obzirom da su liveni u glatkim čeličnim kalupima ne treba ih malterisati. Montiraju se podbijanjem klinovima u vezi sa plafonom i u vezi sa podom.
  3. Prefabrikovani zidovi složenog preseka mogu se podeliti na:
    • Pregradne zidove sa ugrađenim konstruktivnim skeletom: Pregradni zid u ovom slučaju ima ugrađen skelet tako da obloga i skelet čine jednu celinu i tako se kasnije i montiraju u prostoru – kao celina. Skelet je uglavnom od drveta a obloga je od raspoloživih ploča.

    • Pregradne zidove sa nezavisnim konstruktivnim skeletom: Kod ovih pregradnih zidova skelt je drven ili  od metala: aluminijumskih presovanih profila, profila od savijenog lima ili od pocinkovanog čelika. Obloge su najčešće izvedene kao: ploče od drvenih prerađevina, melamionske ploče (ultraplas), melaminski film presvučen preko lesonita ili iverice (“unuver ploče”), gips-kartonske ploče (sistemi:”Rigips”, “Knauf” ili “Triplan”), plastificirana površina ploče kao završna obrada (“Triplan”) ili sa završnom obradom koja daje efekat metalne površine.

Kontaktirajte nas za više informacija?

Beneficije pregradnih zidova

PREDNOSTI TRIPLAN KANCELARIJSKIH PREGRADA

Ušteda

– Montažni zidovi koji se mogu premeštati, ne zahtevaju krečenje, lepljenje tapeta i sklapanje, farbanje ili delimično prekrivanje zidnih podloga.

– Paneli sa završnom obradom omogućavaju lakšu i bržu montažu a samim tim i brži ulazak u prostorije.

– Plafonske podloge i plafonski sistemi se mogu nadovezivati.

Rekonfiguracija

– Brzo postavljanje i rastavljanje minimalizuju ometanje i troškove čestog preseljavanja kancelarija.

– Pomeranje montažnih zidova je jeftinije od pomeranja fiksiranih zidova.

– Montažni zidovi se mogu premeštati bez štete nad postojećim etisonima i plafonskim pločama.

– Triplan sistem je montažan, u pravom smislu te reči, što znači da su čvrsti paneli, staklo i vrata napravljeni tako da su spremni za premeštanje i kao takvi dozvoljavaju kompletno premeštanje, uz puno iskorištavanje otpadaka, što je zaista ekonomično u slučaju budućih preseljenja.

– Triplan sistemi nisu progresivni, što znači da svaki individualni modul može biti demontiran posebno, odnosno, bez pomeranja drugih modula koji se naslanjaju na njega.

Otpaci/okolina

– Triplan ne pravi skoro nikakav otpad i samim tim elimiše uobičajene troškove prilikom premeštanja i rušenje nemontažnih zidova.

– Triplan su Ministarstva za ekologiju i okolinu ocenila kao proizvod koji je prijatelj okoline.

– Triplan zadovoljava zahteve koje traže mnoge ekološke institucije, kao proizvod koji podleže reciklaži.

Zašto koristiti montažne pregrade?

– Pogotovo ako nameravate da preradite postojeći kancelarijski prostor koji ste iznajmili.

– Ako pripadate kompaniji koja se brzo širi i često mora da menja izgled svog radnog prostora.

Otpor na vatru

– Triplan se u potpunosti sastoji od čvrste čelične strukture koja, u slu~aju požara, obezbedjuje bolju stabilnost i jačinu nego aluminijum ili drugi materijali.

– Mnogi projekti zahtevaju pregrade sa otpornošću na požar od 30, 60 ili 90 minuta, pogotovo u visokim zgradama. Triplan pregrade su prošle testove ovog tipa u brojnim zemljama.

Zvučna izolacija

– Do sada su Triplan pregrade prošle sve testove za zvučnu izolaciju sa odličnim ocenama.

Brza instalacija

– Triplan pregrade se lako, brzo i logično montiraju, što smanjuje vreme montaže i osigurava poštovanje rokova.

– Gipsane ploče se rade sa savršenom, plastificiranom površinom, tako da ne moraju da se farbaju.

Manje ometanja

– Instaliranje montažnih Triplan pregrada se može izvršiti uz minimum buke i kao takve, daju mogućnost rada sa njima bez ometanja ljudi koji rade u prostorijama.

– Oštećene ili zaprlljane površine se lako peru ili se mogu zameniti.

– Montaža je moguća u već opremljenim kancelarijama, čak i bez oštećenja postavljenih tepiha ili etisona.

Poreska ušteda

– U mnogim zemljama postoje poreske olakšice za montažne sisteme.

Kablovi

– Unutrašnja struktura je pripremljena za lako sprovodjenje kablova. Jedna od opcija je integrisan  kanal za kablove, sa 3 pregrade.

Drugi kvaliteti

– Elegantni, prefinjeni i zastakljeni moduli, bez vidljivih šrafova i eksera.

– Radni stolovi,ormari, table za poruke se mogu kačiti na spojeve izmedju modula, bez korišćenja bilo kakvog alata.